Hoe is de zorgverzekering in Nederland ontstaan?

Je beseft het je misschien niet altijd, maar in Nederland hebben wij het goed voor elkaar. We hebben de zaakjes goed op orde op het gebied van scholing, infrastructuur en zeker ook op het gebied van de zorg. Maar hoe is die zorgverzekering eigenlijk ontstaan in Nederland? We vertellen het jou in deze blog! 

Zorgverzekeringen 2022? Anno vandaag de dag hebben we het maar al te goed voor elkaar.  Als je in Nederland zorg nodig hebt kan je die zorg krijgen. Veel van deze medische kosten zijn gedekt. Op deze manier is zorg voor iedereen toegankelijk. Maar je kan je voorstellen dat deze zorg niet altijd zo is geweest. Vroeger moest je er zelf voor betalen. Het ontstaan van ons huidige zorgstelsel gaat terug tot ver in de 18deeeuw. 

Oude ambachtsgilden

Heel lang geleden werd er een systeem gehanteerd waarbij oude ambachtsgilden een soort gildebussen hadden opgesteld. Dit was een soort ziekenkas waar mensen zelf geld in deden en die het nodig had kon het gebruiken. Een soort financiële opvang wanneer er medische lasten kwamen die ze zelf niet meer konden betalen. Ook was er natuurlijk een tijd dat arme mensen aangewezen waren op de kerk. Daar konden ze dan terecht voor onderdak, voedsel en medische zorg. Dit werd het armenfonds genoemd en werd dus beheerd door de gemeente en de kerk. Vooral mensen met een laag inkomen moesten hier gebruik van maken. 

Tip! Aankomend jaar een goede zorgverzekering afsluiten? Zoek even online op zorgverzekeringen vergelijken

In 1780 worden de eerste commerciële verzekeringsondernemingen opgericht. Ook deze verzekeringen waren vooral gericht op mensen met een kleine portemonnee. 

Algemeen ziekenfonds

Het duurde tot 1846 toen het Algemeen Ziekenfonds werd opgericht. Dit werd gedaan door artsen en apothekers. Afgekort is dit de AZA. Op deze manier ontstond er meer vrijheid voor mensen met een verzekering. Ze konden nu immers zelf kiezen welke arts of zorg ze wilden hebben. Door een inkomensgrens werd er al snel een onderscheid gemaakt. Zo had je de ziekenfondssector. Hier kwam je terecht als je de particuliere sector niet kon betalen. 

In 1905 kwam er steeds meer discussie rondom het zorgverzekeringswezen in Nederland. Er kwam hierop meer algemenere zorgpolissen die waren opgericht door het KNMG, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde. Hierdoor ontstonden de eerste zorgverzekeringspakketten. 

Tweede wereldoorlog

Tot aan 1940 was het niet verplicht om je te verzekeringen tegen medische kosten. Ongeveer twee derde van de Nederlandse bevolking had zich verzekering. In 1941, toen Nederland werd bezet door Duitsland werd het verplicht. Na de bezetting werd dit systeem behouden. 

In 2004 werd er een wetsvoorstel ingediend waarbij het verschil tussen het ziekenfonds en de particuliere sector wegviel. Hierdoor kon iedereen een zorgverzekering afsluiten die past bij zijn of haar situatie. De nieuwe Zorgverzekeringswet zorgde ervoor dat er ook meer marktwerking ontstond. Door marktwerking gaan zorgverzekeraars concucerren op het gebied van prijzen en extraatjes. Wat ervoor zorgt dat er meer keuze is op het gebied van zorgverzekeringen. Maar ook dat je meer kunt verzekeringen wat je ook daadwerkelijk nodig hebt.