Hoe herken je beginnende dementie bij je naasten en waarom is dementiezorg zo belangrijk
/

Hoe herken je beginnende dementie bij je naasten en waarom is dementiezorg zo belangrijk?

Verwarring, geheugenproblemen of moeite hebben met het vinden van de juiste woorden: al deze symptomen kunnen de eerste tekenen van dementie zijn. In het begin is dit vaak nog lastig te herkennen. Toch is het belangrijk om hier op tijd bij te zijn en de juiste dementiezorg te bieden.

Wat is dementie? Hoe herken je de eerste tekenen van dementie en waarom is passende dementiezorg zo belangrijk? In deze blog geven we informatie en tips.

Wat is dementie?

Dementie is geen specifieke ziekte, maar eerder een verzamelnaam voor een reeks symptomen die te maken hebben met cognitieve achteruitgang. Deze symptomen kunnen variëren, maar ze omvatten meestal geheugenverlies, verwarring, moeilijkheden met communicatie, veranderingen in stemming en gedrag en problemen met dagelijkse activiteiten. Dementie is vaak het gevolg van schade aan de hersenen. Er zijn verschillende varianten, waaronder de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy body dementie en frontotemporale dementie.

Hoe herken je beginnende dementie?

Beginnende dementie is niet altijd gemakkelijk te herkennen, omdat de symptomen vaak subtiel zijn. Ze kunnen ook worden toegeschreven aan andere factoren, zoals ouderdom of stress. Hier zijn enkele veelvoorkomende tekenen die kunnen wijzen op beginnende dementie:

 • Geheugenproblemen: vergeten van recente gebeurtenissen, namen van mensen of afspraken zijn een van de vroegste tekenen. Herhaaldelijk dezelfde vragen stellen kan ook voorkomen.
 • Verwarring: personen kunnen moeite hebben met het begrijpen van de tijd, plaats of situatie. Ze kunnen verdwaald raken in bekende omgevingen.
 • Taalproblemen: het vinden van de juiste woorden kan moeilijker worden. Het volgen van gesprekken kan ook een uitdaging zijn.
 • Veranderingen in stemming en gedrag: stemmingsschommelingen, prikkelbaarheid en terugtrekking uit sociale activiteiten kunnen voorkomen.
 • Problemen met plannen en redeneren: complexe taken, zoals financiële planning of het organiseren van activiteiten, kunnen moeilijker worden.

Merk je dat een naaste deze symptomen vertoont en maak je je zorgen over beginnende dementie? Dan is het raadzaam om medische hulp in te schakelen voor een grondige evaluatie en diagnose.

Waarom is vroege herkenning belangrijk?

Vroege herkenning van dementie is belangrijk om verschillende redenen:

 • Vroege interventie: als dementie vroeg wordt vastgesteld, kunnen behandelingsmogelijkheden en interventies de progressie van de ziekte vertragen. Hoewel er geen genezing is voor dementie, kunnen medicijnen en therapieën helpen bij het beheersen van symptomen.
 • Planning: vroege herkenning geeft de persoon met dementie en hun familie de tijd om plannen te maken voor de toekomst. Denk hierbij aan het regelen van financiële en juridische zaken, zoals medische volmachten en wilsverklaringen.
 • Ondersteuning en zorg: na de diagnose kan de juiste ondersteuning en zorg worden geboden. Daarbij hoort ook educatie voor familieleden en het inschakelen van professionele zorgverleners.

Dementiezorg

Dementiezorg omvat een breed scala aan diensten en ondersteuning om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren en hun familieleden te helpen. Enkele belangrijke aspecten van dementiezorg zijn:

 • Thuiszorg: veel mensen met beginnende dementie kunnen nog steeds thuis wonen met de juiste ondersteuning. Thuiszorgverleners kunnen helpen bij dagelijkse activiteiten, medicatiebeheer en het bieden van emotionele steun.
 • Dagopvang en dagcentra: deze voorzieningen bieden de persoon met dementie een veilige en gestructureerde omgeving gedurende de dag, terwijl hun zorgverleners wat respijttijd krijgen.
 • Geheugensteungroepen: deze groepen zijn voor mensen met dementie en hun verzorgers. Het is een gemeenschap van gelijkgestemden, waarin ervaringen worden gedeeld en ondersteuning wordt geboden.
 • Medicatie en therapie: in sommige gevallen kunnen medicijnen helpen bij het beheersen van symptomen van dementie. Therapieën zoals ergotherapie en logopedie kunnen de kwaliteit van leven verbeteren.

Het belang van dementiezorg kan niet genoeg worden benadrukt. Het beïnvloedt niet alleen degenen met dementie zelf, maar ook hun families en verzorgers. Naarmate de ziekte vordert, kunnen de zorgbehoeften toenemen en kan het een emotionele en fysieke tol eisen van de verzorgers. Het is essentieel om te begrijpen dat dementie een progressieve aandoening is. Dit betekent dat de symptomen in de loop van de tijd erger worden. Het plannen van zorg op de lange termijn en het inschakelen van de juiste ondersteuning is daarom erg belangrijk.

Thuiszorg of zorginstelling

Bij dementiezorg wordt vaak gekozen tussen thuiszorg en opname in een zorginstelling. Deze beslissing hangt van verschillende factoren af, waaronder de ernst van de symptomen, de beschikbaarheid van familieondersteuning en financiële overwegingen. Er is geen one-size-fits-all benadering. De keuze moet je afstemmen op de unieke behoeften en omstandigheden van de persoon met dementie en de familie.

Een belangrijke stap

Het herkennen van beginnende dementie is een cruciale stap in het bieden van de juiste zorg en ondersteuning. Het is belangrijk om de symptomen serieus te nemen, medische hulp in te schakelen en te investeren in dementiezorg. Wij raden aan om het bewustzijn en begrip van dementie te vergroten. Hierdoor zorg je voor meer ondersteuning en empathie voor mensen met dementie en de mensen in hun omgeving.