man and woman near table
Photo by fauxels on Pexels.com

Solliciteren als vrouw

Vrouwen solliciteren pas voor een baan wanneer ze aan 100% van de eisen in de vacature voldoen. Dit is al een poosje bekend. Mannen daarentegen solliciteren gemiddeld snel al als ze aan 6 van de 10 eisen voldoen. Nu zouden we als vrouwen kunnen zeggen dat we wat meer zelfvertrouwen moeten hebben, maar er komt in de strijd naar een baan veel meer bij kijken. Beginnend bij de vacature. 

Woordgebruik vacatureteksten

De website Werf-en.nl publiceerde een artikel waarin onderzoekers van de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Amsterdam de resultaten van een onderzoek presenteerden over vacatures. Het onderzoek toonde aan dat de manier waarop vacatureteksten zijn geschreven van invloed kan zijn op de mate waarin vrouwen zich aangetrokken voelen tot een baan. 

Uit het onderzoek bleek dat vacatureteksten die meer gericht zijn op mannelijke karakteristieken, zoals ‘competitief’ en ‘assertief’, minder aantrekkelijk zijn voor vrouwen. Aan de andere kant, vacatureteksten die gericht zijn op meer vrouwelijke karakteristieken, zoals ‘samenwerken’ en ‘zorgzaamheid’, kunnen vrouwen juist meer aanspreken. 

Imposter syndrome

Onbewuste gender stereotypering kan een oorzaak zijn van terughoudendheid bij vrouwen om zichzelf als succesvol te beschouwen. Deze stereotypering is diepgeworteld en wordt al van jongs af aan via rolmodellen, media en school ingeprent. Vrouwen zijn zich sterk bewust van hun gender, wat kan leiden tot gevoelens van onzekerheid en het idee dat ze niet voldoen. Zelfs wanneer vrouwen succes behalen, schrijven ze dit vaak toe aan toeval of externe factoren, wat resulteert in een “imposter syndrome”.

Confidence gap

Dit leidt tot een grote “confidence gap” tussen mannen en vrouwen, waarbij vrouwen minder snel solliciteren, minder vaak om salarisverhoging en/of promotie vragen en zichzelf niet als competent of autoritair beschouwen. Onzekerheid remt maar liefst 60% van de vrouwen, terwijl zelfvertrouwen er meer toe doet dan vaardigheden. 

Het blijkt namelijk dat mannen en vrouwen niet verschillen in hun prestaties, zolang vrouwen maar gestimuleerd worden om zichzelf als competent en autoritair te beschouwen. Het doorbreken van genderstereotypering en het vergroten van zelfvertrouwen bij vrouwen kan daarom een belangrijke stap zijn naar meer gelijkheid en diversiteit in de maatschappij.

Zoek jij een recruitmentbureau waar jij je als vrouw zelfverzekerd en serieus genomen voelt? Neem dan eens een kijkje op https://hetpabureau.nl/.

Samenvattend

In het kort komt het erop neer dat vacatureteksten die gericht zijn op mannelijke karakteristieken minder aantrekkelijk zijn voor vrouwen. Door de vacatureteksten op een genderneutrale manier te formuleren, kunnen bedrijven en organisaties een breder publiek aanspreken en de kans vergroten dat ze talentvolle kandidaten aantrekken, ongeacht hun gender. 

Daarnaast zijn onbewuste gender stereotypering en het imposter syndrome nog steeds grote obstakels voor vrouwen in de maatschappij. Vrouwen zijn zich sterk bewust van hun gender, wat kan leiden tot gevoelens van onzekerheid en terughoudendheid om zichzelf als succesvol te beschouwen. Dit resulteert in een grote confidence gap tussen mannen en vrouwen, waarbij vrouwen minder snel solliciteren en zichzelf niet als competent of autoritair beschouwen.

Conclusie

Het vergroten van zelfvertrouwen bij vrouwen en het doorbreken van genderstereotypering zijn daarom belangrijke stappen naar meer gelijkheid en diversiteit in de maatschappij. Het is cruciaal om vrouwen te stimuleren om moeilijke vraagstukken niet uit de weg te gaan en zichzelf als competent en autoritair te beschouwen. Alleen zo kunnen we een omgeving creëren waarin vrouwen volledig kunnen bloeien en hun potentieel kunnen benutten.

De redactie van Vrouw & Passie plaatst regelmatig informatieve artikelen over verschillende thema's. De thema's lopen uiteen van werk en gezondheid tot aan ondernemende vrouwen. We stellen onze artikelen met zorg samen en hopen onze bezoekers te inspireren.