Hoe verloopt de herfinanciering van je hypotheek na je scheiding?

Een gemeenschappelijke woning, kinderen, huisdieren, gemeenschappelijke rekeningen, … bij een scheiding moeten er duizend en één dingen geregeld worden. De woning die jij en je ex-partner samen bezitten, is vaak één van de grotere uitdagingen. Als je beslist dat je wilt blijven wonen in je huidige woning, moet je jouw partner uitkopen en een herfinanciering lening aanvragen. Hoe pak je dat aan?

Elk jaar opnieuw vragen steeds meer gehuwden officieel een scheiding aan. Elk jaar opnieuw staan er dus ook steeds meer ex-geliefden voor de moeilijke keuze over wat ze met hun gemeenschappelijke woning gaan doen. Sommige ex-partners beslissen om de woning samen te houden of te verkopen. In andere gevallen koopt de ene partner de andere uit waardoor de ene persoon moet verhuizen en de andere in het huis blijft wonen. Meestal ga je dan een herfinanciering van je bestaande hypothecaire lening doen, omdat de huidige woonlening houden waarschijnlijk financieel te zwaar is. Als je alleen jouw huis moet verder afbetalen, dan zal je waarschijnlijk voor lagere maandelijkse aflossingen kiezen of de looptijd willen verlengen. Misschien wil je ook profiteren van een lager rentetarief of heb je extra geld nodig om je partner uit te kopen.

Stappen herfinanciering lening:

  • Uitkoopsom vastleggen

Om de uitkoopsom te bepalen die je aan je ex-partner moet betalen, moet de huidige waarde van het huis geschat worden door een schatter. Dat bedrag kan lager of hoger zijn dan de originele prijs die jullie er in het verleden voor hebben neergeteld. Heeft één van jullie toen meer geld ingebracht in de woning? Dan wordt daar bij het bepalen van de uitkoopsom ook rekening mee gehouden. Ten slotte wordt ook nog gekeken naar de uitstaande schuld van de hypotheek.

  • Herfinanciering woonkrediet

Als je de woning en het bestaande krediet van je ex-partner gaat overnemen, dan moet je zijn of haar naam laten schrappen van de hypotheek zodat hij of zij er ook niet meer verantwoordelijk voor is.

Als je echter beslist om een herfinanciering te doen, dan moet je in principe je oude hypotheek stopzetten en een nieuwe hypotheek aangaan die enkel op jouw naam staat. Dat is interessant als je jouw maandlasten wilt verlagen, de looptijd wilt verlengen of wilt genieten van een lagere interestvoet. De bank zal wel eerst bekijken of je voldoende solvabel bent om alleen de lening af te betalen. Let ook op dat er bij een herfinanciering van je hypothecaire lening kosten komen kijken, zoals notariskosten of een boeterente.

  • Verzekeringen aanpassen

Als je gaat scheiden, moet je ook de verzekeringen aanpassen die bij je woning horen. Denk aan de opstalverzekering of overlijdensrisicoverzekering. Samen met je nieuwe hypothecaire lening kan je ook je verzekeringen aanpassen.

  • Bezoek aan de notaris

Een bezoek aan de notaris gebeurt vaak meerdere malen tijdens het rondmaken van de scheiding. Als ex-partners moeten jullie over verschillende zaken een regeling treffen, zoals je kinderen of jullie gemeenschappelijke eigendom(men). Als je in het huis blijft wonen dan wordt via de notaris de woning op jouw naam gezet. De notaris moet daarvoor een akte van verdeling opstellen. Pas bij de ondertekening op het einde is de overdracht van de woning officieel.

De redactie van Vrouw & Passie plaatst regelmatig informatieve artikelen over verschillende thema's. De thema's lopen uiteen van werk en gezondheid tot aan ondernemende vrouwen. We stellen onze artikelen met zorg samen en hopen onze bezoekers te inspireren.