Als alles mogelijk is (en dat is het), zou ik dan nog doen en denken zoals ik nu doe?